Wczytuję dane...
Inwentaryzacje fotograficzne budynków i obiektów budowlanych.

Inwentaryzacje fotograficzne budynków i budowli.

W ramach swoich usług oferujemy Państwu profesjonalne usługi w zakresie dokumentacji fotograficznych niezbędnych przy wykonywaniu danego rodzaju inwestycji budowlanych. Inwentaryzacja fotograficzna może wchodzić w skład inwentaryzacji budowlanej, ale także może być zrealizowana jako osobna usługa.

Dotyczy to zwłaszcza inwestycji odtworzeniowych, inwestycji wyburzeniowych, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, czy inwestycji wymagających dużych wykopów i ryzykownych pod względem bezpośrednio sąsiadującej zabudowy. Wykonywana przez nas inwentaryzacja fotograficzna może stanowić integralną część dokumentacji budowy, która może być wykorzystana do różnych celów: prawnych, archiwalnych, konserwatorskich, kontrolnych stanu robót, ekspertyzy sądowej, potrzeb rzeczoznawców, udokumentowania stanu faktycznego przed sprzedażą lub wynajmem lokalu i budynku, udokumentowania stanu obecnego przed rozpoczęciem inwestycji własnej lub sąsiedniej.

Nasza firma wykonuje inwentaryzacje fotograficzne różnego rodzaju budynków i budowli, terenów pod budowę, otoczenia danego budynku/budowli/inwestycji, wnętrz obiektów budowlanych (mieszkań, budynków mieszkalnych, budynków przemysłowych i usługowych, biurowców.

Koszt wykonania inwentaryzacji fotograficznej jest niewspółmiernie niski w stosunku do korzyści jakie może przynieść jej posiadanie. Każdy inwestor i wykonawca budowlany powinien zastanowić się nad sensem jej posiadania. Inwestor ma bowiem kontrolę nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, natomiast wykonawca ma udokumentowany faktyczny zakres wykonanych robót.

W skład inwentaryzacji fotograficznej, którą wykonujemy może wchodzić szereg zdjęć, w zależności od celu wykonania inwentaryzacji. Można wśród nich wyróżnić:

  • zdjęcia elewacji budynków;
  • zdjęcia newralgicznych punktów i detali architektonicznych budynku;
  • zdjęcia zewnętrzne innych obiektów budowlanych;
  • zdjęcia ubytków i zniszczeń konstrukcji budowlanych;
  • zdjęcia wnętrz budynków i mieszkań w różnych kierunkach;
  • zdjęcia terenów inwestycyjnych i placów budowy;

Wykonane zdjęcia są opatrzone odpowiednimi numerami, odpowiednimi opisami wraz ze wskazaniem lokalizacji i kierunku ich wykonania na rzutach budynku lub na mapie sytuacyjnej terenu.

Inwentaryzację fotograficzną sporządzamy w cyfrowej wersji zapisu na przenośnych nośnikach danych. W zależności od rodzaju inwentaryzowanego obiektu oraz celu realizacji inwentaryzacji, wykorzystujemy różnego rodzaju sprzęt:

  • aparaty cyfrowe i lustrzanki wraz z odpowiednimi statywami, wysięgnikami i gimbalami;
  • kamery GoPro, dzięki którym uzyskujemy szerokokątne i panoramiczne zdjęcia oraz filmy większych obiektów budowlanych lub obszernych terenów inwestycyjnych;
  • drony, dzięki którym możemy zrealizować zdjęcia z wysokości.

 

CELE INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ:

 


Inwentaryzacja fotograficzna obecnego stanu budynku.


Inwentaryzację fotograficzną najczęściej wykonuje się przy udokumentowaniu obecnego stanu budynku, jego wyglądu, detalu architektonicznego i stanu technicznego. Na jej podstawie można przedstawić aktualne ubytki, pęknięcia i uszkodzenia budynku lub danej konstrukcji wraz z wartościami ilościowymi. Dzięki temu bardzo łatwo jest wstępnie oszacować zakres koniecznych do wykonania prac budowlanych w celu doprowadzenia istniejącego budynku do stanu projektowanego.

Inwentaryzacja fotograficzna obecnego stanu budynku jest konieczna w przypadku prowadzenia w bliskim sąsiedztwie bardzo głębokich wykopów zagrażających stabilności konstrukcji przedmiotowego budynku. Zazwyczaj wykonuje się to na wszystkich budynkach w obszarze wyznaczonym w odległości trzykrotnej głębokości wykopu od jego krawędzi. Tak sporządzona dokumentacja fotograficzna jest podstawowym dowodem w ewentualnych dochodzeniach i procesach prawnych w sporach z właścicielami nieruchomości sąsiadujących z inwestycją.

 


Inwentaryzacja fotograficzna postępów inwestycji.


Bardzo częstą sytuacją wymagającą realizacji inwentaryzacji fotograficznej jest konieczność udokumentowania całego procesu inwestycyjnego i poszczególnych etapów przebiegu prac budowlanych. Realizuje się to przeważnie na życzenie i zlecenie inwestora, który chce w sposób ciągły kontrolować wybranego przez siebie wykonawcę budowlanego. Tego typu inwentaryzację wykonuje się zazwyczaj etapami w równo wyznaczonych przedziałach czasowych. Zapewnia to zarówno bieżącą kontrolę stopnia wykonania budowy, jak również może być wykorzystane do celów marketingowych promujących daną inwestycję. Przeprowadza się ją w sposób niezależny, bez wpływu osób trzecich lub zainteresowanych. Sporządzona dokumentacja fotograficzna

 


Inwentaryzacja fotograficzna placów budowy i terenów inwestycyjnych.


Nierzadko na wstępnych etapach budowy lub nawet przed procesem projektowym konieczne jest wykonanie pełnej inwentaryzacji fotograficznej całości terenu inwestycyjnego i otoczenia okolicy. W pierwszym etapie tego typu inwentaryzacja jest wykorzystywana przez architektów do stworzenia koncepcji architektonicznej komponującej się z otoczeniem. Inwentaryzacja fotograficzna i naniesiona na nią koncepcja architektoniczna jest wspaniałym przedstawieniem całości inwestycji jeszcze przed procesem projektowym. Inwestor i inni mogą zobaczyć wpływ inwestycji na całe otoczenie, sąsiedztwo i krajobraz wokół. Ma to szczególne znaczenie na terenach cennych krajobrazowo, środowiskowo i historycznie. Tego typu dokumentacja będzie też niezbędna w przypadkach, kiedy dana inwestycja musi być poddana opinii społecznej. Jest to też gwarancja dla inwestora, że jego inwestycja nie będzie poddana potępieniu i krytyce po jej zakończeniu. Bardzo często się bowiem zdarza, że piękny projekt okazuje się rozczarowującą w rzeczywistości makabryłą, która bardzo negatywnie wpływa na całe otoczenie. Praca architekta i innych projektantów na fotografiach terenu inwestycji zapobiegnie tego typu niezadowoleniom.

Inwentaryzacja fotograficzna jest również bardzo przydatna w przypadku samego placu budowy. Jej celem jest wówczas kontrola prawidłowości przygotowania budowy, jej organizacji i bieżącej kontroli przebiegu prac, a zwłaszcza jej bezpieczeństwa. Tego typu inwentaryzacja pozwala również na wcześniejsze przygotowanie logistyki na placu budowy i jego zagospodarowania w celu prawidłowego funkcjonowania.

 


Inwentaryzacja fotograficzna wnętrz. Fotografia wnętrz.


Fotografie zdjęć pomieszczeń i budynków wewnątrz są potrzebne w wielu przypadkach. Zazwyczaj wykorzystuje się je w procesie sprzedaży nieruchomości. Po pierwsze stanowią swoistego rodzaju wabik na potencjalnego klienta zainteresowanego zakupem i służą celom marketingowym i promocyjnym w procesie obrotu nieruchomościami. Dlatego też fotografia wnętrz jest tym bardziej wymagająca i należy ją wykonać z zachowaniem odpowiedniego porządku i z uwzględnieniem każdego najmniejszego detalu wystroju wnętrza. Nic na zdjęciu nie może być przypadkowe i odwracające uwagę od całości wnętrza.

Inwentaryzację fotograficzną zdjęć wykonujemy zazwyczaj obiektywami szerokokątnymi, które pokazują całość, nawet najmniejszego pomieszczenia w pełnym zakresie. Zdjęcia realizowane są w każdym kierunku pomieszczenia w celu pokazania każdej jego części.

Inwentaryzacja fotograficzna wnętrz może być też niezbędna przy planowaniu prac remontowych pomieszczeń. Projektant wnętrz może oprzeć się na zdjęciach stanu istniejącego projektując nowy projekt i nowy układ wnętrza.

  

ETAPY INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ:

 

ETAP 1. Oględziny i ustalenie zakresu inwentaryzacji.

Inwentaryzację fotograficzną zaczynamy od wstępnego zapoznania się z obiektem i  jego oględzin, po czym ustalamy konieczny zakres inwentaryzacji fotograficznej.

 

ETAP 2. Etap wykonawczy i fotografowanie obiektu.

Wykonujemy już fotografie według ustalonego wcześniej zakresu inwentaryzacji przy użyciu wyselekcjonowanego, niezbędnego do jej wykonania sprzętu.

 

ETAP 3. Selekcja zdjęć i edycja.

Praca na materiale źródłowym. Selekcjonujemy zdjęcia i wyrzucamy te wielokrotnie powtarzające się, zamazane i nieczytelne oraz mało znaczące. Pozostałe po selekcji zdjęcia poddaje się edycji i kadrowaniu.

 

ETAP 4. Realizacja albumu, przygotowanie ostatecznej dokumentacji i jej wydruk.

Zdjęcia po obróbce składa się do formy dokumentacji inwentaryzacyjnej, w formie gotowej do przekazania klientowi. Dokumentacja jest przygotowywana w formacie PDF, jak również w wersji drukowanej, w przypadku, kiedy klient życzy sobie oficjalnie formy papierowej.

 

FORMULARZ WYCENY INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNEJ
Poproś o wycenę realizacji inwentaryzacji fotograficznej wypełniając poniższy formularz zapytania ofertowego.
 
*pola obowiązkowe

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY