Wczytuję dane...
Załatwianie WZiZT i pozwoleń na budowę.

Załatwianie pozwoleń na budowę i Warunków Zabudowy WZiZT - Kraków

Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie. Poprzedza go proces projektowy, przy którym trzeba zgromadzić wiele dokumentów (projekt, uzgodnienia, decyzje), które wymagane są na wstępnym etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Nieznajomość przepisów prawa budowlanego, obowiązujących procedur oraz brak czasu w związku z pracą na etat może utrudnić załatwienie formalności związanych z budową, wizyty w urzędach i koordynację procesu projektowego. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy ofertę na załatwienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozowania na budowę, koordynacją procesu budowlanego i prowadzonych postępowań urzędowych. Dzięki naszemu doświadczeniu, możemy Państwa uchronić od problematycznego błądzenia wśród przepisów prawnych i tracenia czasu na bieganie po urzędach i dopytywania się o każdy drobiazg. Nie trudno bowiem na etapie załatwiania formalności popełnić błąd, który może ciążyć do końca budowy i może dużo kosztować. Uzyskiwanie pozwolenia na budowę to problem nie tylko związany ze skomplikowanymi procedurami uzyskania szeregu dokumentów, ale również problem z brakiem czasu na załatwianie formalności związanych z budową. W przypadku, kiedy nie chcecie lub nie macie Państwo czasu na bezpośrednie uczestnictwo w załatwianiu formalności, pomożemy zgromadzić kompletną dokumentację oraz wymagane uzgodnienia, które załatwimy na podstawie udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa. Równocześnie, mogą państwo bezpośrednio uczestniczyć w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę dowiadując się o postęp prac wyłącznie od jednej osoby naszego pracownia, a nie od zastępu urzędników, z którymi zazwyczaj bardzo ciężko się skontaktować. Oszczędza to Państwo olbrzymią ilość czasu i przede wszystkim nerwów.

  

Działamy na terenie obejmującym okolice następujących miejscowości:

Kraków, Skawina, Niepołomice, Wieliczka, Mogilany, Myślenice, Niepołomice, Zielonki, Michałowice Krzeszowice, Zabierzów, Libertów, Piekary, Kokotów, Siepraw, Dobczyce, Liszki, Rząska.

 

Załatwiamy wszystkie etapy, począwszy od analizy działki, poprzez uzyskanie Decyzji WZiZT, aż do prawomocnego pozwolenia na budowę.

WYCEŃ CAŁOŚĆ PROCEDUR UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 


ETAP I

Uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy Zagospodarowania Terenu (WZiZT) oraz innych dodatkowych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia prac projektowych.


Uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) jest konieczne w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja ta jest sporządzana na podstawie analizy urbanistycznej wykonanej w wyniku obserwacji rodzaju zabudowy sąsiedniej. Dlatego też, uzyskanie WZiZT jest możliwe wyłącznie dla działek, które w bliskiej odległości sąsiadują z inną zabudową. Dla działek oddalonych, położonych z dala od innej zabudowy uzyskanie WZiZT może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Wszystko zależy od danej sytuacji. Z procedurą uzyskania WZiZT związana jest konieczność uzyskania wielu innych dokumentów, które dołącza się do wniosku. Oferowana przez nas usługa uzyskania dla Państwa Decyzji WZiZT wiąże się m.in. załatwieniem formalności związanych z wydaniem warunków technicznych na przyłączenie mediów: prądu, gazu, wody i kanalizacji, załatwieniem odpowiednich map z zasobu geodezyjnego, w razie potrzeby uzyskaniem decyzji środowiskowej, przygotowaniem koncepcji projektowej, skompletowaniem samego wniosku z załącznikami oraz z koordynacją całego procesu urzędowego aż do uzyskania decyzji WZiZT.

  


ETAP II

Uzyskanie mapy do celów projektowych.


Po uzyskaniu prawomocnej Decyzji WZiZT, należy w pierwszej kolejności zamówić mapę do celów projektowych. Współpracujemy z geodetami, którzy przygotowują dla nas mapy w odpowiednim, wymaganym i potrzebnym do projektowania zakresie. Niestety na zaklauzulowaną (zatwierdzoną w odpowiednim urzędzie) mapę do celów projektowych czeka się do kilku miesięcy, dlatego też robimy to zaraz po uzyskaniu Decyzji WZiZT. Mapę sporządzamy w minimum 4 oryginalnych egzemplarzach, które będą potrzebne na dalszych etapach procesu budowlanego.

 


ETAP III

Adaptacja projektu typowego lub realizacja projektu indywidualnego.


Kolejnym etapem jest sam proces projektowy. Jeżeli Inwestor wyszuka sobie wśród wielu dostępnych w Polsce projektów typowych jakiś wymarzony projekt, należy go poddać adaptacji do warunków lokalnych i działki. W przypadku kiedy jednak Inwestor ma specjalne wymagania co do projektu lub pomimo długich poszukiwań nie jest w stanie znaleźć sobie odpowiedniego dla siebie projektu, przystępujemy do realizacji projektu indywidualnego, który będzie dostosowany do warunków zabudowy i do życzeń oraz potrzeb Inwestora.

Więcej o usługach projektowych możecie Państwo przeczytać na stronach prezentujących usługę adaptacji projektu typowego lub realizacji projektu indywidualnego.

 


ETAP IV.

Uzyskanie pozwolenia na budowę.


Po procesie projektowym, kompletujemy liczny szereg dokumentów wymaganych do złożenia wraz z projektem i wnioskiem o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. Wśród licznych dokumentów wymaganych jako integralna część dokumentacji projektowej załatwiamy m.in.:

  • Oświadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.
  • Uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków, jeżeli wynika to z zapisów WZiZT lub MPZT.
  • Ostateczną decyzję wyłączenia terenu inwestycji z produkcji rolnej.
  • Uzgodnienie o podłączeniu do drogi publicznej.
  • Decyzję lokalizacji zjazdu indywidualnego.
  • Projekt zjazdu indywidualnego.
  • Uzgodnienie projektu zjazdu indywidualnego z zarządcą drogi.
  • Uzgodnienia lokalizacji inwestycji z dostawcami mediów w razie kolizji z istniejącymi sieciami.
  • Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie zewnętrznych przyłączy instalacyjnych.

Skompletowaną dokumentację projektową składamy za Państwa pełnomocnictwem w odpowiednim Urzędzie i koordynujemy całe postępowanie urzędowe, aż do etapu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowę, przekazujemy państwu całość dokumentów i projekt budowlany oraz rejestrujemy odpowiedni dziennik budowy, który przekazujecie Państwo następnie wybranemu kierownikowi budowy w celu zgłoszenia rozpoczęcia prac projektowych.


W celu otrzymania szczegółowej oferty cenowej realizacji kompletnej usługi uzyskania pozwolenia na budowę, prosimy o przesłanie zapytania ofertowego za pośrednictwem formularza umieszczonego pod linkiem poniżej.

 

WYCEŃ CAŁOŚĆ PROCEDUR UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY