Wczytuję dane...
Inwentaryzacje architektoniczne / budowlane.

Inwentaryzacje architektoniczno - budowlane.

Nasza firma  wykonuje usługi profesjonalnej inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji różnego rodzaju budynków i budowli. Oferowane przez nas usługi mają na celu odtworzenie, zaktualizowanie i/lub opracowanie aktualnych planów i rysunków stanu istniejącego na podstawie pomiarów wykonywanych w rzeczywistości. Pomiary wykonujemy na miejscu inwestycji, w obrębie każdego pomieszczenia w budynku oraz w miarę potrzeby również na elewacjach budynku. Niezależnie od układu funkcjonalnego każdej z kondygnacji, pomiarów dokonujemy w każdym pomieszczeniu odrębnie, żeby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu architektonicznego, którym mogą się od siebie różnić poszczególne kondygnacje i elewacje.
Realizacja inwentaryzacji jest niezbędna w kilku ważnych przypadkach i może być wykorzystywana do różnych celów.
 


 
W przypadku zaplanowanej inwestycji remontu, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji obejmującej stan istniejący, która jest podstawą później do wykonania projektu budowlanego stanu projektowanego. Bez inwentaryzacji nie jest możliwe wykonanie jakichkolwiek prac budowlanych, które wiążą się z ingerencją w konstrukcję budynku. Inwentaryzacja w takich przypadkach jest nieodłącznym elementem dokumentacji budowlanej, na podstawie której uzyskujemy pozwolenie na przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę budynku. Jest ona konieczna tym bardziej, jeżeli chcemy wyposażyć budynek w nowe media, instalacje lun ich wymianę. Ponadto, z pewności przyda się w przypadku planowania stałej zabudowy lub realizacji szczegółowego projektu wnętrz. 
 


 
Wykonanie inwentaryzacji jest konieczne również w przypadku konieczności legalnego podziału nieruchomości w celach prawnych. Podziału nieruchomości można dokonać wyłącznie na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która jest podstawą do dalszych kroków administracyjno – prawnych. Jest ona podstawą do stworzenia projektu wydzielenia nowych lokali mieszkalnych lub podziału budynku, czy całej nieruchomości z działką w celach administracyjnego wydzielenia ich do odrębnych ksiąg wieczystych. Podział i wyodrębnienie umożliwia potem podjęcie wszelkich procedur prawnych związanych ze spadkiem, sprzedażą, wynajmem nieruchomości itp.
Realizując inwentaryzację na cele podziału nieruchomości i wydzielenia lokali mieszkalnych zawsze respektujemy obecny stan prawny, prawa i udziały poszczególnych właścicieli do nieruchomości. Staramy się naszą dokumentację inwentaryzacyjną przygotowywać w sposób bardzo czytelny, nie pozostawiający domniemań i nieścisłości w zakresie podzielonej nieruchomości. 
 


 
Otrzymane przez inwestora dotacje unijne są obostrzone wieloma kontrolami i wymogami w zakresie dokumentacji, jaką należy złożyć w celu ostatecznego rozliczenia się z Unią Europejską. Sporządzana jest powykonawcza inwentaryzacja prac budowlanych, sprzętu i wyposażenia która musi być zgodna ze wszystkimi dokumentami projektowymi, dokumentacją kosztorysową oraz umowami wykonawczymi. Nasza firma pomoże Państwu w realizacji kompletnej dokumentacji na potrzeby rozliczenia dotacji unijnej wg standardów narzuconych przez Unię Europejską.
 


 
Bardzo często zdarza się konieczność aktualizacji lub uregulowania statusu prawnego majątku lub konieczność aktualizacji wysokości płaconego podatku od nieruchomości. Pomaga w tym inwentaryzacja architektoniczno – budowlana, która dokładnie określa zakres udziałów własności i przedstawia aktualny stan nieruchomości, jej powierzchni i funkcji użytkowych.
Nasza firma sporządza dokumentację, na podstawie której można zaktualizować oficjalny stan budynku lub budowli w ewidencji organów administracyjnych i podatkowych. Całość wykonywana jest wg aktualnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych.
 


 
Realizowane przez nas usługi inwentaryzacyjne nie obejmują wyłącznie budynków i budowy, ale również zagospodarowania terenu. Często się bowiem zdarza, ze prace budowlane będą wymagały zagospodarowania nowej powierzchni terenu dostępnej na działce. Niezbędnym jest wówczas zinwentaryzowanie terenu wokół danego budynku. Obejmuje to zarówno wszelkiego rodzaju utwardzenia, miejsca parkingowe wiaty, budynki gospodarcze, elementy infrastruktury technicznej i mediów. Często w przypadku nowej inwestycji czy prac budowlanych prowadzonych na zagospodarowaniu terenu potrzebna jest dokładna inwentaryzacja zieleni, która będzie obejmowała rodzaje, wiek i przekroje pni drzew oraz inną roślinność, która będzie przeznaczona do wycinki w celu przeprowadzenia nowej zabudowy.
Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie inwentaryzacji zagospodarowania terenu i zieleni. Sporządzona dokumentacja może być wykorzystana potem do projektu budowlanego przeznaczonego do uzyskania pozwolenie na budowę.
Do każdych prac inwentaryzacyjnych staramy się podchodzić w sposób bardzo indywidualny. Zakres inwentaryzacji jest każdorazowo dokładnie ustalany z Inwestorem podczas bezpośrednich wizyt w obiekcie. W zakresie uwzględniamy zawsze indywidualne potrzeby Inwestora, cel do jakiego ma być wykorzystana inwentaryzacja, złożoność konstrukcyjną obiektu, jego wielość, dostępność, stanu techniczny oraz bezpieczeństwo wykonania pomiarów. Wszystkie wyżej wymienione czynniki składają się na całościowy koszt wykonania takiej usługi. Każdy projekt inwentaryzacyjny oraz obmiary wykonujemy z taką samą najwyższą dokładnością, niezależnie od rodzaju inwentaryzacji.
Po wizycie na miejscu inwestycji konkretnie wyceniamy nasze usługi i przedstawiamy klientowi bardzo czytelną i przejrzystą ofertę, dzięki czemu każdy współpracujący z nami klient dokładnie wie jaki jest niezbędny zakres prac. 
 
    
Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczne na terenie całej Polski, ale w szczególności na terenie województwa małopolskiego i śląskiego, w miejscowościach takich jak: Kraków, Myślenice, Wieliczka, Niepołomice, Zielonki, Kryspinów, Balice, Gdów, Dobczyce, Brzesko, Bochnia, Nowy Sącz, Gorlice, Chrzanów, Jaworzno, Olkusz, Klucze, Kocmyrzów, Modlnica, Modlniczka, Liszki, Skawina, Libertów, Alwernia, Zator, Trzebinia, Krzeszowice, Tenczynek, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane, Rabka, Nowy Targ, Tarnów, Pcim, Limanowa, Wojnicz, Mszana Dolna, Sucha Beskidzka, Szaflary, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Wadowice, Andrychów, Oświęcim, Słomniki, Miechów Wolbrom, Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Szczawnica, Łącko, Nawojowa, Rytro, Katowice, Chorzów, Gliwice, Bytom, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice.

 

Zobacz, co otrzymasz wraz z zakupem dowolnego projektu typowego:

 

GRATISY